Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Tin Công an tỉnh

Tăng cường công tác PCCC và CNCH tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 13:54 | 12/08/2022 Lượt xem: 1618

Trong thời gian vừa qua, trong nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn tại các cơ sở trong Khu, Cụm công nghiệp, những vụ cháy xảy ra tại các các cơ sở đó thường lan truyền nhanh, ngọn lửa bùng phát mạnh và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Các cơ sở trong Khu, Cụm công nghiệp thường có khối lượng lớn nguyên vật liệu, hàng hóa, thiết bị máy móc hoạt động phục vụ sản xuất và là nơi tập trung các cơ sở sản xuất kinh doanh với các mặt hàng dễ cháy, nổ như: gia công điện tử, giấy, cơ sở dệt may, cơ sở sản xuất bao bì, nhựa, cơ sở hóa chất, cơ sở sản xuất gia công chế biến gỗ…Mặt khác, trong quá trình sản xuất phải sử dụng nhiều máy móc thiết bị, trong đó có sử dụng nhiều công nghệ gia nhiệt hoặc làm xuất hiện nhiều loại nguồn nhiệt có thể gây cháy.

Để đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bên cạnh việc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, hướng dẫn trách nhiệm trong hoạt động tổ chức tuyên truyền, phố biến kiến thức, pháp luật cho người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở cũng như tổ chức tập huấn, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH đối với các cơ sở trong Khu, Cụm công nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ sở tại Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cần tăng cường thực hiện một số giải pháp sau:

1. Đối với BQL các Khu, Cụm công nghiệp: thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các cơ sở tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, xây dựng phong trào toàn dân PCCC tại Khu, Cụm công nghiệp; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC của Khu, Cụm công nghiệp; phối hợp với các đơn vị chức năng và các cơ sở tổ chức hội thi, hội thao nghiệp vụ PCCC, tìm hiểu kiến thức, hoạt động văn hóa, văn nghệ về PCCC và cứu nạn cứu hộ.

2. Người đứng đầu cơ sở phải nhận thức, nâng cao trách nhiệm PCCC và CNCH đối với cơ sở, kiện toàn tổ chức, biên chế của Đội PCCC cơ sở theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên tuyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; tạo các điều kiện về thời gian, kinh phí cho việc tuyên truyền, bảo trì bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH tại cơ sở.

3. Đối với lực lượng PCCC cơ sở phải chủ động tham mưu, đề xuất người đứng đầu cơ sở xây dựng kế hoạch, đảm bảo các điều kiện về thời gian, kinh phí cho việc tuyên truyền, bảo quản bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH tại cơ sở; thực hiện nghiêm túc chế độ huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH, trau dồi phương pháp, kỹ năng tuyên truyền về PCCC và CNCH cho đội viên Đội PCCC cơ sở; tổ chức cho các bộ phận ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; tổ chức các cuộc th