Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Tin Công an tỉnh

Phòng CSTHAHS và HTTP tăng cường công tác giáo dục, quản lý chiến sĩ nghĩa vụ

Ngày đăng: 13:46 | 12/08/2022 Lượt xem: 494

Nhằm thực hiện hiệu