Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Tin hoạt động ngành

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân

Ngày đăng: 9:21 | 15/03/2024 Lượt xem: 2194

Chiều 14/3/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) trong Đảng bộ CATW và trong Công an nhân dân (CAND). Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu Đảng ủy CATW, Bộ Công an đến đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
 
Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các vụ chức năng thuộc Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương; thành viên Đoàn Khảo sát tại Đảng ủy CATW…
 
Dự Hội nghị về phía Đảng ủy CATW và Bộ Công an có: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy trực thuộc Đảng bộ CATW và đảng ủy Công an tỉnh, thành phố…
 
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.
 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đóng góp tích cực, chủ động đối với công tác xây dựng Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy Công an đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ CATW và trong CAND. Đồng thời tổ chức Hội nghị để trao đổi, thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định rõ nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ nay đến cuối nhiệm kỳ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong nhiệm kỳ 2025-2030… Kết quả Hội nghị không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới, mà còn thể hiện tinh thần “gương mẫu, đi đầu”, tinh thần trách nhiệm của lực lượng CAND đối với công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đảng ủy CATW, Bộ Công an mong muốn nhận được ý kiến góp ý của các đại biểu để công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng hiệu quả, thiết thực.
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
 
Trình bày Báo cáo trung tâm tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết: Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, mang tính bước ngoặt, tạo cơ sở vững chắc xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thể hiện rõ nét tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.
 
Liên tục trong nhiều năm, Đảng bộ CATW và nhiều đảng bộ Công an đơn vị, địa phương được công nhận là đảng bộ xuất sắc, tiêu biểu; nhiều tập thể đơn vị, địa phương được tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Lực lượng CAND luôn phát huy truyền thống anh hùng, xung kích, đi đầu trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, đóng góp không ngừng nghỉ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đảng ủy CATW cũng đã gương mẫu, đi đầu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước. Điều tra, khám phá nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trình bày Báo cáo trung tâm tại Hội nghị.
 
 
Các tổ chức Đảng trong CAND tiếp tục có bước trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, là tổ chức đảng mẫu mực, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới mang tính “đột phá”, trong đó tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp một cách triệt để nhất theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, “tinh, gọn, mạnh”; chủ trương đưa Công an chính quy về công tác tại Công an xã, thị trấn đang phát huy hiệu quả rất tích cực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy trong CAND có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào thực chất hơn.
 
Đồng tình với phương hương, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cấp ủy đảng trong CAND tiếp tục quán triệt tới từng đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn vị trí, tầm quan trọng và mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện Điều lệ Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên CAND phải đọc và thấm từng câu, từng chữ, trong Điều lệ Đảng, phải coi đó là cuốn cẩm nang gối đầu giường của mỗi cán bộ, đảng viên CAND.
 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
 
 
Đồng chí yêu cầu, tiếp tục phát huy cao độ tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt chú trọng nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tư tưởng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ngay từ lúc mới phát sinh; không để những sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW đề nghị, các cấp ủy đảng trong CAND lấy việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 05 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 và các đề án thành phần đã được phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 04 cấp Công an, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp cơ sở. 
 
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
 
 
Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng của lực lượng CAND, coi trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong CAND. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận của Đảng, công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng chí bày tỏ, Đảng ủy CATW, Bộ Công an sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần “gương mẫu, đi đầu”, đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thời gian tới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân…

Tác giả: Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRỰC BAN CA TỈNH  : 0694.166 112
TRỰC BAN HÌNH SỰ : (0235) 3852.596
TRỰC BAN ĐIỀU TRA : (0235) 3852.589
TRỰC BAN CSGT : 0694.160 416
 TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT VỀ TTHC:
  * QLXNC - (H.An) 
                  - (T.Kỳ)
  * Giao thông
  * PCCC & CNCH
  * QLHC về TTXH
: (0235) 3910.093
: (0235) 3812.394
: (0235) 3852.577
: 0694.160 502
: 0694.160 408

CHUYÊN MỤC ANQN
  Liên kết website

  select

  Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam
  Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
  Điện thoại: 0694.160179     Email: banbientapca@quangnam.gov.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/policequangnam/
  Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/02/2017
  Bản quyền thuộc về Công an Tỉnh Quảng Nam.
  Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Nam"
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Chung nhan Tin Nhiem Mang