Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Thông báo của Công an tỉnh

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an năm 2022

Ngày đăng: 9:04 | 22/09/2022 Lượt xem: 3853

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an năm 2022 như sau:

          I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Đối tượng: Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

          2. Điều kiện dự tuyển

          Người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), phải đáp ứng các điều kiện sau:

          - Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không áp dụng đối tượng trình độ liên thông đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên). Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường Công an nhân dân (CAND) phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

          * Lưu ý: Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GD&ĐT công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

          - Độ tuổi: Người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

          - Tiêu chuẩn chính trị: Đảm bảo theo quy định của Bộ Công an.

          - Tiêu chuẩn sức khỏe: Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an, trong đó: chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết chữa trị về mắt.

          - Lĩnh vực đào tạo tốt nghiệp đại học được đăng ký dự tuyển: Theo Phụ lục 1 (kèm theo).

            II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

          1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.

          1.1. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đạt một trong các điều kiện sau:

            - Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

            - Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an đạt 6.0 trở lên).

          - Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an đạt 6.5 trở lên).

          - Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an đạt 6.0 trở lên).

          Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (theo khung tham chiếu về ngoại ngữ, đối chiếu với khung chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tại Phụ lục 2 kèm theo) còn thời hạn tính đến ngày 01/9/2022, thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn được đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả trước ngày 01/11/2022.

  2. Phương thức 2: Thi tuyển.

          2.1. Điều kiện dự tuyển

          - Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại Đại học ANND, Đại học CSND không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

          - Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Học viện ANND, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).

          - Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Đại học PCCC, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758).

          - Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742). Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Hậu cần CAND tại T07 được mở rộng thêm các ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Kinh doanh và quản lý (734); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe về lĩnh vực y - dược (772); Dịch vụ xã hội (776).

  2.2. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi

- Học viện ANND, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND: Môn thi: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- Đại học ANND, Đại học CSND: Môn thi: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- Đại học PCCC: Môn thi: Toán cao cấp (Môn 1), Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

          * Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.

   3. Ưu tiên trong tuyển sinh

- Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

- Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 01 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm.

- Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm.

Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

            III. PHÂN VÙNG, CHỈ TIÊU TUYỂN, NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

          - Thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đăng ký dự tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đối với các học viện, trường CAND theo chỉ tiêu như sau:

Trường

Tổng

Phương thức 1

Phương thức 2

Địa bàn tuyển

Tổng

Nam

Nữ

Tổng

Nam

Nữ

Học viện ANND

100

30

27

3

70

63

7

Toàn quốc

Đại học ANND

186

56

50

6

130

117

13

Phía Nam

Đại học CSND

185

56

50

6

129

116

13

Phía Nam

Đại học PCCC

173

52

47

5

121

109

12

Toàn quốc

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần

59

18

16

2

41

37

4

Toàn quốc

59

18

16

2

41

37

4

60

18

16

2

42

38

4

* Trường hợp chỉ tiêu Phương thức 1 chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu Phương thức 2 theo từng ngành, từng đối tượng. Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại chuyển sang chỉ tiêu nam.

- Thí sinh trúng tuyển được huấn luyện đầu khóa 04 tháng tại K02 và được đào tạo khoảng 02 năm tại trường CAND.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Thời gian: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 05/10/2022.

2. Địa điểm: Thí sinh đến đăng ký sơ tuyển trực tiếp tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

3. Thủ tục hồ sơ sơ tuyển:

Thí sinh mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; giấy khai sinh; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). Trường hợp thí sinh tại thời điểm đăng ký dự tuyển chưa thi tốt nghiệp đại học hoặc chưa thi chứng ngoại ngữ quốc tế thì viết cam kết hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ.

4. Lệ phí:

- Lệ phí sơ tuyển: 100.000 đồng/01 thí sinh; lệ phí mua hồ sơ tuyển sinh: 30.000 đồng/1 hồ sơ.

- Lệ phí khám sức khỏe: 605.000 đồng/01 thí sinh (khám lâm sàng: 160.000 đồng/01 thí sinh, khám cận lâm sàng: 445.000đồng/01 thí sinh).

- Lệ phí dự thi: Theo thông báo của các học viện, trường CAND.

 

Mọi vấn đề thắc mắc, công dân liên hệ với Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú hoặc Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0694.160369 (trong giờ hành chính ) để được hướng dẫn./.

Phụ lục 1

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG CÁC TRƯỜNG CAND

TT

Đăng ký dự tuyển

Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo

Tên lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo

Ghi chú

1

 - Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tại T01, ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, các ngành đào tạo tại T07. Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T04, T05

748

Máy tính và công nghệ thông tin

751

Công nghệ kỹ thuật

752

Kỹ thuật

2

- Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tại T01, ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, các ngành đào tạo tại T07. Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T04, T05.

74802

Công nghệ thông tin

3

- Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

- Trường, ngành được đăng ký dự tuyển: dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T04, T05.

Không quy định mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo

4

Phương thức 2: dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01

748

Máy tính và công nghệ thông tin

5

Phương thức 2: dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06

742

Khoa học sự sống

744

Khoa học tự nhiên

746

Toán và thống kê

748

máy tính và công nghệ thông tin

751

Công nghệ kỹ thuật

752

Kỹ thuật

758

Kiến trúc và xây dựng

6

Phương thức 2: dự tuyển Ngành Kỹ thuật CAND, Ngành Trinh sát kỹ thuật tại T07

748

Máy tính và công nghệ thông tin

751

Công nghệ kỹ thuật

752

Kỹ thuật

738

Pháp luật

742

Khoa học sự sống

7

Phương thức 2: dự tuyển ngành Hậu cần CAND tại T07

748

Máy tính và công nghệ thông tin

751

Công nghệ kỹ thuật

752

Kỹ thuật

738

Pháp luật

742

Khoa học sự sống

734

Kinh doanh và quản lý

758

Kiến trúc và xây dựng

772

Sức khỏe

776

Dịch vụ xã hội

8

Phương thức 2: dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T04, T05.

Không quy định mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo

* Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT


Phụ lục 2

QUY ĐỔI ĐIỂM CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ


TOEIC

IELTS

(Academic)

TOEFL

 PBT

TOEFL

 CBT

TOEFL

 iBT

CEFR

0 - 250

0 - 1.0

0 – 310

0 – 30

0 - 8

A1

1.0 -1.5

310 - 343

33 - 60

9 - 18

255 - 500

2.0 - 2.5

347 - 393

63

19 - 29

3.0 - 3.5

397- 433

93 - 120

30 - 40

A2

501 - 700

4.0

437 - 473

123 - 150

41 - 52

B1

4.5 - 5.0

477 - 510

153 - 180

53 - 64

701 - 900

5.5 - 6.5

513 - 547

183 - 210

65 - 78

B2

901 - 990

7.0 - 8.0

550 - 587

213 - 240

79 - 95

C1

8.5 - 9.0

590 - 677

243 - 300

96 - 120

C2

Top Score

Top Score

Top Score

Top Score

Top Score

Top Level

990

9

677

300

120

C2

* Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác được quy đổi tương tự bảng quy đổi ngoại ngữ tiếng Anh.
Phụ lục 3

QUY ĐỔI ĐIỂM TỔNG KẾT TOÀN KHÓA

TỪ THANG ĐIỂM 10 SANG THANG ĐIỂM 4

Điểm hệ 10

Điểm hệ 4

9.3 - 10.0

4.0

8.5 - 9.2

3.7

7.8 - 8.4

3.5

7.0 - 7.7

3.0

6.3 - 6.9

2.5

5.5 - 6.2

2.0

4.8 - 5.4

1.5

4.0 - 4.7

1.0

< 4

0
Tác giả: Châu Duy - Phòng Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

 • Thông báo của Công an tỉnh

 • Tìm người bị hại

 • Tìm chủ sở hữu

 • Tìm tang vật

 • Tìm tung tích nạn nhân

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRỰC BAN CA TỈNH  : 0694.166 112
TRỰC BAN HÌNH SỰ : (0235) 3852.596
TRỰC BAN ĐIỀU TRA : (0235) 3852.589
TRỰC BAN CSGT : 0694.160 416
Phòng CS Môi Trường : 0694.160 513
 TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT VỀ TTHC:
  * QLXNC - (H.An) 
                  - (T.Kỳ)
  * Giao thông
  * PCCC & CNCH
  * QLHC về TTXH
: (0235) 3910.093
: (0235) 3812.394
: (0235) 3852.577
: 0694.160 502
: 0694.160 408

CHUYÊN MỤC ANQN

  Liên kết website

  select

  Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam
  Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
  Điện thoại: 0694.160179     Email: banbientapca@quangnam.gov.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/policequangnam/
  Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/02/2017
  Bản quyền thuộc về Công an Tỉnh Quảng Nam.
  Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Nam"
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Chung nhan Tin Nhiem Mang