Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Có 9 kết quả
STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Phê duyệt phương án chữa cháy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
2 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
3 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
4 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
5 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
6 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
7 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
8 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
9 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện