Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Có 13 kết quả
STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
2 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
3 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VÀO KHU VỰC BIÊN GIỚI, KHU VỰC CẤM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
4 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI THẺ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN TỈNH Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
5 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN TỈNH Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
6 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ TẠI CÔNG AN TỈNH Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
7 THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
8 THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
9 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
10 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
11 TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
12 KHÔI PHỤC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TẠI CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
13 CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC TẠI CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563