Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Có 3 kết quả
STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
2 THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
3 THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408