Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Có 20 kết quả
STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 158 items in 8 pages
1 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý XNC
Địa chỉ:56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
2 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
3 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
4 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
5 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
6 Đăng ký xe tạm thời Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
7 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
9 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
10 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
11 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
12 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
13 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố
Địa chỉ:Công an huyện, thị xã, thành phố
14 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
15 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
16 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
17 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
18 Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
19 Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
20 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện