Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Thời sự - Suy ngẫm

Cơ yếu Công an tỉnh Quảng Nam 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945-2020)

Ngày đăng: 9:26 | 12/09/2020 Lượt xem: 3168

Lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh Quảng Nam là một trong những bộ phận quan trọng được hình thành và hoạt động gắn liền với sự ra đời phát triển của Công an tỉnh Quảng Nam và của lực lượng Cơ yếu CAND Việt Nam. Trải qua các thời kỳ, cơ cấu tổ chức từ chỗ chỉ là một bộ phận giúp việc cho lãnh đạo, lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vừa tổ chức xây dựng lực lượng, vừa nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật của Đảng, của Ngành, đến nay đã được xây dựng lớn mạnh từ tỉnh đến Công an các địa phương, trở thành bộ phận trọng yếu trong công tác tham mưu, phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng của toàn Công an tỉnh.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tuy điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật còn khó khăn, trình độ chuyên môn còn hạn chế, nhưng với tinh thần yêu nước, lòng nhiệt huyết cách mạng, ý chí quyết tâm, sáng tạo, cùng với sự chi viện thường xuyên của Bộ Công an về nhân lực, phương tiện, kỹ thuật, chiến thuật, lực lượng Cơ yếu Công an Quảng Nam đã không ngại gian khổ, khó khăn vừa học, vừa làm, đảo bảo truyền đạt các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp lãnh đạo bí mật, chính xác, nhanh chóng. Những thông tin mà lực lượng cơ yếu Công an tỉnh Quảng Nam chuyển, nhận đã tạo nên sức mạnh to lớn, rộng khắp, tạo nên sự hợp đồng, phối hợp chiến đấu thống nhất, nhịp nhàng giữa các lực lượng, phục vụ đắc lực cho sự chỉ đạo thông suốt của Đảng, của Ngành trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ an toàn các thông tin, tài liệu và lực lượng Công an nói chung và lực lượng làm Cơ yếu nói riêng trong mọi tình huống.

Trải qua những năm tháng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đầy hy sinh gian khổ, lực lượng Cơ yếu Công an Quảng Nam đã từng bước vươn lên và phát triển. Từ những đồng chí kiêm nhiệm, phương tiện kỹ thuật đơn giản, tiến lên được đào tạo cơ bản, trình độ mã dịch tiên tiến với chuyên môn kỹ thuật cao hơn; vừa phục vụ công tác chiến đấu, vừa lao động sản xuất; kiên quyết không để gián đoạn thông tin liên lạc, không để lộ lọt thông tin, mã khóa, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Ngành, truyền đạt mọi yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp trong mọi hoàn cảnh, những cống hiến to lớn đó, lực lượng Cơ yếu Công an Quảng Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Sau ngày quê hương giải phóng, nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng Cơ yếu nói riêng rất nặng nề, vừa phải khẩn trương di chuyển hồ sơ, tài liệu, thiết bị, phương tiện từ căn cứ về thành phố, thị xã phục vụ công tác chiến đấu, vừa phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu phục vụ lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác của toàn lực lượng Công an tỉnh. Để kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo ổn định tình hình ANTT sau giải phóng, lực lượng Cơ yếu đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc và thống nhất mạng lưới liên lạc từ Trung ương đến tỉnh, quận, huyện. Công tác mã hóa, chuyển, nhận điện ngày càng tăng lên, số lượng điện mật rất lớn, trong khi đó cán bộ biên chế rất mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều công tác như bảo mật tài liệu, phương tiện kỹ thuật, mật mã, vừa phải mã dịch và làm công tác điện báo. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của người cán bộ làm công tác cơ yếu, tất cả các cán bộ chiến sỹ đã đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt qua khó khăn đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, chuyển điện đi và đến an toàn, kịp thời và chính xác các chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng, của Ngành, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảo ANTT sau ngày giải phóng.        

Năm 1997, Công an tỉnh Quảng Nam được chia tách từ Công an Quảng Nam – Đà Nẵng, hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Trong điều kiện mới chia tách khó khăn về nhiều mặt, nhưng CBCS lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh Quảng Nam nhận thức được vai trò và nhiệm vụ cơ mật của công tác cơ yếu trong tình hình mới, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam đã trang bị phương tiện máy mã kỹ thuật hiện đại từ tỉnh đến Công an các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Cơ yếu đáp ứng tốt yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, chiến đấu của lãnh đạo Công an các cấp. Đồng thời, lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh đã chủ động ứng dụng các loại hình mật mã mới, hiện đại, thực hiện tốt chế độ bảo mật mạng máy tính và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đủ khả năng đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu bảo mật thông  tin lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu của lực lượng Công an các cấp.

Cùng với việc xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống cơ yếu, Công an tỉnh luôn coi trọng công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn qua các giai đoạn. Thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm Luật Cơ yếu, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Ngành, trên cơ sở đó tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn diện về công tác cơ yếu, đưa hoạt động này ngày càng đi vào nề nếp, tổ chức biên chế tinh gọn và vũng mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ yếu vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính tri được giao.

Trong công tác chuyên môn thường xuyên duy trì ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo tiếp nhận và xử lý điện đi, đến kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của lãnh đạo Công an các cấp theo phương châm “bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời” trong mọi tình huống; quản lý, khai thác trang thiết bị KTMM đúng quy định và hiệu quả, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao. Công tác bảo mật mạng nội bộ và hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai đồng bộ phục vụ tốt công tác trao đổi thông tin, góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trên mặt trận thầm lặng nhưng đầy khó khăn, thử thách, hy sinh, lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh Quảng Nam luôn tỏ rõ là lực lượng tin cậy, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ tuyệt đối, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu của Đảng, Nhà nước và của Ngành; phục vụ đắc lực và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy đảm bảo ANCT và TTATXH góp phần vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.

Đặc biệt, 23 năm sau ngày tái lập tỉnh, với biết bao khó khăn, thử thách nhưng các thế hệ lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh vẫn luôn giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo” bảo vệ bí mật thông tin của Đảng, Nhà nước và của Ngành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong suốt những chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cơ yếu Công an tỉnh Quảng Nam đã được Đảng, Nhà nước và Ngành trao tặng những phần thưởng cao qúy:  Ban Cơ yếu Chính phủ tặng cờ thi đua các năm 2002-2003, 2013, 2016, 2019; Bộ Công an tặng Bằng khen năm 2009, 2014; Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Bằng khen năm 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen năm 2005; Đội tuyển Cơ yếu Công an tỉnh tham gia Hội thi đạt nhiều giải cao: Giải nhì toàn đoàn Hội thi KTNVMM mạng cấp 2 năm 2017, Giải khuyến khích toàn đoàn Hội thi KTNVMM mạng cấp 1 năm 2020.
Đội tuyển Cơ yếu Công an tỉnh đạt giải cao trong các hội thi KTNVMM

Tác giả: Cơ yếu Công an tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

 • Thông báo của Công an tỉnh

 • Tìm người bị hại

 • Tìm chủ sở hữu

 • Tìm tang vật

 • Tìm tung tích nạn nhân


Liên kết website

select

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0694.160179     Email: banbientapca@quangnam.gov.vn
Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/02/2017
Bản quyền thuộc về Công an Tỉnh Quảng Nam.
Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Nam"
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)