Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Có 20 kết quả
STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnNơi tiếp nhận hồ sơ
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 102 items in 6 pages
61 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
62 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
63 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
64 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
65 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
66 Xóa đăng ký thường trú Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
67 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
68 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
69 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
70 Tách sổ hộ khẩu
Địa chỉ:
Công an huyện
71 Đăng ký thường trú Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
72 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
73 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
74 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
75 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
76 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
77 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
78 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
79 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
80 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện