Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Có 20 kết quả
STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnNơi tiếp nhận hồ sơ
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 102 items in 6 pages
41 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
42 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
43 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
44 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
45 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
46 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
47 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
48 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
49 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
50 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
51 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
52 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
53 Cấp giấy chuyển hộ khẩu
Địa chỉ:
Công an xã
54 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
55 Xóa đăng ký thường trú Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
56 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
57 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
58 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an xã
Địa chỉ:Công an xã
Công an xã
59 Tách sổ hộ khẩu
Địa chỉ:
Công an xã
60 Đăng ký thường trú
Địa chỉ:
Công an xã