Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Có 9 kết quả
STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnNơi tiếp nhận hồ sơ
1 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
2 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
3 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
4 Xóa đăng ký thường trú Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
5 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
6 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
7 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện
8 Tách sổ hộ khẩu
Địa chỉ:
Công an huyện
9 Đăng ký thường trú Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
Công an huyện